➡️ Projekt: Podbeskidzka Strefa Edukacji  – doskonalenie zarządzania jakością w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza

➡️ Projekt: Podbeskidzka Strefa Edukacji – doskonalenie zarządzania jakością w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza

Kwota dofinansowania: 2557 645,00 zł Okres realizacji: 01.09.2012 do 31.08.2014

Główne założenia projektu wynikają z przeprowadzonej reformy szkolnictwa wyższego, która wprowadziła zasadnicze zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania uczelni wyższych takie jak:

  • konieczność wdrożenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia powiązanych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
  • włączenie praktyków do procesu dydaktycznego przy tworzeniu programów studiów,

Projekt wspiera realizację wybranych obszarów Strategii rozwoju Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza w latach 2011-2015 i przewiduje:

  • wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  • rozpoznawanie potrzeb rynku dla zoptymalizowania oferty edukacyjnej