➡️ Projekt: Kształcimy praktyków

➡️ Projekt: Kształcimy praktyków

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Kwota dofinansowania: 5 416 842,00 zł Czas realizacji: 01.10.2010 – 30.03.2015 r. 

Założenia:

  • dostosowanie programu studiów na kierunku Architektura Wnętrz i Kosmetologia. Koncentracja pracy w obszarze opracowania: efektów kształcenia, konsultacje ze studentami pod kątem wiedzy, umiejętności i postaw absolwenta; konsultacje pracodawcami pod kątem wiedzy, umiejętności i postaw absolwenta;
  • wyposażenie pracowni w sprzęty specjalistyczne;
  • przeprowadzenie kompleksowych badań i analizy rynku dotyczących informacji od pracodawców ws. poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do ich potrzeb.
  • wsparcie studentów niepełnosprawnych (szkolenia kadry, dostosowanie stanowisk komputerowych dla studentów niepełnosprawnych, wyjazdowe warsztaty integracyjne, przystosowanie sanitariatów i wejścia głównego do potrzeb niepełnosprawnych).