➡️ Projekt ”Kreujemy kompetencje dla praktyki – rozwój potencjału dydaktycznego BWS we współpracy z pracodawcami”

➡️ Projekt ”Kreujemy kompetencje dla praktyki – rozwój potencjału dydaktycznego BWS we współpracy z pracodawcami”

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Kwota dofinansowania: 637 588,80 zł. Czas realizacji: 01.02.2014 – 30.06.2015 r. 

Założenia:

  • opracowanie wspólnie z przedsiębiorcami współpracującymi z BWS kompleksowego i nowoczesnego programu stażowego dla kier. Kosmetologia;
  • realizacja szkoleń miękkich dla studentów kosmetologii;
  • realizacja płatnych staży krajowych i zagranicznych.

Założenia:

dostosowanie kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie dostępności w regionie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, ponadto zapewni przedsiębiorcom aktywnym w strefie zatrudnienia dodatkowa możliwość wyszukiwania wśród studentów, którzy odbyli staż, najlepszych kandydatów do nawiązania dłuższej współpracy i potencjalnie zaoferowania zatrudnienia po zakończeniu studiów.