➡️ Moja odlotowa przestrzeń życiowa – BEZPŁATNE WARSZTATY Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

➡️ Moja odlotowa przestrzeń życiowa – BEZPŁATNE WARSZTATY Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Tytuł projektu: Moja odlotowa przestrzeń życiowa. Partner Projektu: Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Miejski Zarząd Oświaty. Okres realizacji: 01.02.2017r. – 31.01.2019r. Kwota dofinansowania projektu z UE: 186 114,86 zł.

Założenia:

Projekt pt. ”Moja odlotowa przestrzeń życiowa” znalazł się wśród 30 projektów, które uzyskały dofinasowanie na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. Celem projektu była realizacja działań dydaktycznych przy wykorzystaniu zasobów uczelni, które sprzyjałyby rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i podejmowania działań innowacyjnych.

Projekt był adresowany do uczniów szkół średnich województwa śląskiego, partnerem projektu było Miasto Bielsko-Biała, reprezentowane przez Miejskiego Zarządu Oświaty.

Tematyka warsztatów skupia się na kwestii procesu projektowego i architektury wnętrz. Projektem końcowym twórczej pracy młodych ludzi były animacje stworzone wg własnego projektu.